Título del Libro: Ombra Viatgera: Els Poemes A L Educacio Infantil I Primaria
Autor:
Descripción del Libro: Ombra viatgera. Els poemes a l’Educació Infantil i Prim?ria és el cinquè llibre de la sèrie Mar de sons, dedicat a la familiarització dels alumnes fins als dotze anys amb els poemes. El llibre consta de sis apartats. En el primer, a partir d’una guia de recursos poètics, s’introdueix el concepte de poema i les seves característiques liter?ries (vers, , ritme, composicions i les principals figures retòriques). En el segon, arreplegam doscents vint poemes de seixanta-tres autors, agrupats a l’entorn de dotze unitats tem?tiques per camps lexicotem?tics o grans centres d’interès: des de la persona, els aliments, els vestits, els jocs, la salut, l’habitatge, els animals, els arbres i les plantes, els llocs i les coses de llocs, els mitjans de transport, la natura i el cicle de l’any fins a acabar en el món imaginari i mitologicoreligiós. En el tercer capítol hi ha propostes pr?ctiques per treballar did?cticament poemes amb alumnes d’Educació Infantil i d’Educació Prim?ria. En el quart capítol hi ha dos índexs: el primer, per ordre alfabètic de títols, facilita la recerca d’un poema determinat; el segon és per autors. El capítol cinquè és la bibliografia que conté els llibres i reculls consultats per a la confecció d’aquesta antologia. Finalment, al sisè apartat hi ha una discografia dels poemes de l’antologia que han estat musicats.

Adquiere este maravilloso libro de
Varios Autores,
Ombra Viatgera: Els Poemes A L Educacio Infantil I Primaria
cliqueando aquí.

No hay etiquetas para este libro.