Título del Libro: Erotiques I Despentinades
Autor:
Descripción del Libro: Eròtiques i despentinades. Un recorregut per la poesia catalana amb veu de dona és una antologia de poemes eròtics escrits per dones –seixanta-nou– , i en català, entre les quals hi ha Anna Dodas, Caterina Albert, Dolors Miquel, Ester Xargay, Júlia Zabala, Maria Antònia Salvà, Maria-Mercè Marçal, Montserrat Abelló, Quima Jaume, Rosa Leveroni i Teresa Pascual. “Aquest recull no aspira a ser cap catàleg o inventari, cap estudi exhaustiu sobre eròtica i dona en la lírica catalana que n’establisca una versió canònica, ni cap versió ‘femenina’ de l’Antologia de la poesia eròtica catalana del segle XX de Josep Maria Sala-Valldaura; però tampoc no vol ser una tria i prou de textos poètics. Eròtiques i despentinades pretén ser un florilegi liricoeròtic –del llatí florilegium, ‘collida de flors’–, una finestra oberta en format de llibre, una mena de calidoscopi poètic de colors diversos amb versos sensuals, considerant sensual «allò relatiu o pertanyent als gusts i plaers dels sentits, especialment dels sexuals», segons la definició del Diccionari de la llengua catalana”. “A banda de fer gaudir llegint, la intenció última d’aquesta selecció”, com apunta l’antòloga, Encarna Sant-Celoni en el text introductori, “no és només reivindicar el component eròtic, explícit o implícit, present en l’obra de determinades poetes, sinó també recuperar-ne mostres perquè queden documentades en la nostra tradició literària. Ja que, mal que ens pese, la paradoxa continua existint, tossuda: Com és que, havent-hi tantes dones poetes, el sistema literari català continua esmentant-ne tan poques i en uns percentatges tan ínfims, per no dir irrisoris, respecte dels seus iguals?… Que aquest recull servisca, doncs, també pe

Adquiere este maravilloso libro de
Varios Autores,
Erotiques I Despentinades
cliqueando aquí.

No hay etiquetas para este libro.