Título del Libro: . V. Foix O La Solitud De L’escriptura (ebook)
Autor: Haruki Murakami
Descripción del Libro: J.V. Foix o la solitud de lescriptura gravita sobre els llibres que formen el Diari 1918 i els escrits crítics que lenvolten per aproximar-se al pensament poètic de lautor. El concepte descriptura de Foix es defineix en termes dautopercepció de la solitud essencial en què es troba lindividu contemporani, una autopercepció que es debat en el territori de la investigació en poesia. La crisi de lindividu que revelen els primers escrits de Foix plantejarà, també en el territori de la poesia, lesperança de recobrament de la identitat esquerdada.en aquesta idea, el fet que Foix recollís una gran part de la seva producció en poètica sota el títol Diari 1918, és a dir, dins un marc problemàticament autobiogràfic, no pot considerar-se una anècdota. Tota escriptura de caràcter autobiogràfic és la refiguració duna història: en el cas de Foix, la història duna escriptura.

Adquiere este maravilloso libro de
Haruki Murakami,
. V. Foix O La Solitud De L’escriptura (ebook)
cliqueando aquí.

No hay etiquetas para este libro.