Título del Libro: Obra Poetica I Altres Escrits
Autor:
Descripción del Libro: L’obra publicada d’Andreu Vidal consta de vuit llibres de poemes i d’una antologia poètica de Paul Celan traduïda en col·laboració amb Karen Müller. Al marge d’aquests materials editats en llibre, cal comptar un petit corpus de poesia esparsa, apareguda en diferents publicacions, i una sèrie d’articles de premsa publicats en els anys vuitanta. L’obra inèdita és formada per un nombre no gaire extens de poemes i per una col·lecció de notes i aforismes. El present volum consta de tres parts dedicades, respectivament, a la poesia, les traduccions i les notes i aforismes. Hem inclòs al final un apèndix que agrupa dues seccions: un apartat de notes explicatives i complementàries —amb informació sobre la gènesi i l’evolució dels textos i, si convé, sobre les seves variants; i una cronologia. Clou el volum un índex alfabètic de títols, primers versos, notes i aforismes. Cap a l’any 1996 Andreu Vidal projectava reunir la seva poesia en un únic volum que recolliria, però, només una selecció dels seus poemes a partir de Llibre de les virtuts. D’aquest projecte d’antologia, n’hem trobat rastres en les correccions, a vegades radicals, que va fer dels seus llibres ja publicats. Un antecedent d’aquesta idea, encara que a petita escala, és l’opuscle Poemes 1980-1993, editat amb motiu d’una lectura poètica a Palma la primavera de 1993. Tanmateix, Vidal no va poder arribar a organitzar aquesta antologia i els materials conservats al seu fons documental no permeten deduir quina n’hauria estat la forma final. El nostre criteri ha estat reproduir els llibres com es van editar originalment (amb les excepcions que esmentarem a continuació), seguits de la recopilació de la poesia esparsa i d’una tria del material inèdit. El grau d’intervenció en l’edició dels textos ha estat divers. Pel que fa als materials publicats, presentam els llibres com van aparèixer, llevat d’Els dies tranquils, del qual ofer

Adquiere este maravilloso libro de
Andreu Vidal,
Obra Poetica I Altres Escrits
cliqueando aquí.

No hay etiquetas para este libro.